Laulajalista

Taiteellinen johto:
Sami Salmivuori, taiteellinen johtaja
Varajohtaja: Jussi Nyman

I Tenori

Autio Kaarlo
Helala Aarne
Ikäläinen Antti
Johansson Kaj
Karjalainen Tero
Koskela Tuomo
Mäkilä Markku
Udelius Leevi
Virkkunen Pekka
Yli-Saari Jere

II Tenori

Alanko Olavi
Hujanen Ville
Isokangas Jaakko
Joki-Pesola Kalevi
Keränen Risto
Koistinen Jaakko
Kotkanoksa Heikki
Kunnari Matti
Kurula Kalervo
Tikkamäki Kari
Tuovinen Reijo

I Basso

Asunmaa Vilho
Finskas Birger
Huikarinen Kai
Ikäläinen Paavo
Innanen Seppo
Lehto Erkki
Mäkiniemi Unto
Möksy Juhani
Norrena Reijo
Svahn Jorma
Tuomisto Esko
Verronen Tapio
Öström Sixten

II Basso

Elenius Jussi
Jokinen Jouko
Kettunen Risto
Laakso Heikki
Liimatainen Kyösti
Loukola Heikki
Mäkelä Antti
Mäkelä Erkki
Mäki-Lohiluoma Timo
Nyman Jussi
Sippola Heikki
Varila Olli

Tämä lista on päivitetty 28.10.2018.